CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

Nếu như trong thời gian 7 ngày sau khi sửa chữa thiết bị, thiết bị của quý khách lại trở nên hư hỏng hay gặp sự cố, xin hãy liên hệ lại với chúng tôi

DỊCH VỤ TẠI NHÀ – UY TÍN – CHUYÊN NGHIỆP – BẢO HÀNH DÀI HẠN

HOTLINE: 0766998111